PERSONVERNPOLICY FOR STORYTEL

1. GENERELT

1.1.
Storytel er en internettbasert digital abonnementstjeneste som gir deg (”du/deg” eller ”Brukeren”) tilgang til lydbøker og e-bøker på mobiltelefon eller nettbrett eller annen enhet (”Tjenesten”) i henhold til vilkår og betingelser i Brukeravtalen (”Vilkårene”). Tjenesten leveres av Storytel Norway AS, organisasjonsnummer 913 211 421, (”Storytel” eller ”vi/oss”). Denne personvernpolicyen inneholder en beskrivelse av Storytels praksis med hensyn til innsamling, bruk og utlevering av bestemt informasjon, herunder personopplysninger når vi leverer Tjenesten til deg. Personvernpolicyen informerer deg om vår behandling av dine personopplysninger og sikrer at dine personopplysninger blir behandlet med respekt og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning når du bruker Tjenesten. Vær oppmerksom på at det er en forutsetning for levering av Storytel-tjenesten at vi mottar personopplysninger fra deg.
1.2.
Du skal alltid føle deg sikker når du deler dine personopplysninger med Storytel. Storytel har iverksatt alle tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som kreves for å sikre at dine personopplysninger er beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk, endring og sletting.

2. BEHANDLINGSANSVARLIG

2.1.
Storytel Sweden AB og Storytel Norway AS er delt behandlingsansvarlige for behandling av dine personopplysninger i Storytel. Informasjon om hvordan du kontakter oss, finnes i punkt 12.

3. NÅR SAMLER STORYTEL INN DINE PERSONOPPLYSNINGER?

3.1.
Storytel samler inn personopplysninger om deg når:
-
Du oppretter konto hos Storytel og bruker Tjenesten,
-
Du bestiller en tilleggstjeneste eller et produkt fra Storytel,
-
Du registrerer deg som abonnent av Storytels nyhetsbrev,
-
Du rapporterer om feil eller kontakter Storytels kundeservice av annen grunn,
-
Du knytter Tjenesten til Facebook-kontoen din eller en lignende tredjepartstjeneste som da er selvstendig behandlingsansvarlig for dine personopplysninger,
-
Du svarer på en undersøkelse, inkludert men ikke begrenset til kundetilfredshetsskjemaer eller markedsundersøkelser eller svarer på kommunikasjon fra Storytel, eller
-
Det ellers er nødvendig for å håndtere forholdet mellom deg og Storytel.
3.2.
Storytel samler også inn informasjon gjennom våre egne eller en tredjeparts cookies (informasjonskapsler) og lignende sporingsteknologier som kan spore dine aktiviteter og valg, dvs. når du bruker Tjenesten eller besøker nettsiden vår. Ytterligere informasjon om Storytels bruk av cookies finnes i Storytels cookie-policy.

4. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER STORYTEL INN?

4.1.
Når du oppretter konto hos Storytel eller kontakter Storytels kundeservice, samler Storytel inn personopplysninger om deg. Grunnleggende brukerdata som Storytel samler inn inneholder ditt navn og/eller brukernavn, e-postadresse og/eller telefonnummer og betalingsdetaljer for å kunne levere Storytel-tjenesten til deg. Storytel kan også samle inn opplysninger om fødselsdato, kjønn og kontaktdetaljer som f.eks adresse for å kunne kontakte deg via post og for å sende deg bursdagstilbud på dagen din. Når du bruker Tjenesten eller eventuelle andre Storytel-tjenester og produkter, og når du besøker Storytels nettside, vil Storytel samle inn opplysninger om bruk, visning og tekniske data, inkludert IP-adresse. Disse opplysningene samler vi inn for å forbedre vårt produkt, for å sende markedsføring og tilpasse siden til deg. Hvilke cookies vi bruker er spesifisert ytterligere i vår cookie-policy. Hvis du når du registrerte deg som kunde hos Storytel, registrerte deg som fakturakunde, kan Storytel også ha behov for å samle inn og behandle noen av opplysningene du gir til Storytels betalingstjenesteleverandør for å legge til rette for slik fakturering.
4.2.
Hvis du velger å koble Tjenesten til Facebook eller en lignende tredjepartstjeneste som behandler personopplysninger, kan Storytel samle inn og behandle informasjon som du gir Facebook eller en slik tredjeparttillatelse til å dele med Storytel, med det formål å muliggjøre deling av informasjonen.
4.3.
Videre kan Storytel også samle inn og behandle informasjon som du oppgir i offentlige fora på Storytels nettside eller til Storytel når du bruker Storytels nettside, Storytels nettsteder på tredjepartsplattformer, for eksempel sosiale nettverkstjenester eller lenke din profil på et tredjeparts nettsted eller plattform til din personlige konto.
4.4.
Storytel kan også samle inn og behandle visse opplysninger knyttet til valgt betalingsmåte. Personopplysningene som er innsamlet av Storytel for dette formålet brukes til å sjekke din kvalifisering til Tjenesten og for å identifisere betalingsmåten din. Siden Storytel imidlertid samarbeider med tredjeparts betalingstjenester som opererer i systemer som er uavhengig fra Storytel, blir ingen fullstendige betalingsopplysninger, for eksempel fullstendige kredittkortnumre, lagret eller innsamlet av Storytel.

5. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE?

Storytel oppbevarer personopplysninger om deg kun så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Dette betyr at personopplysninger som samles inn og behandles for markedsføringsformål, lagres så lenge du har en konto og slettes når abonnementet ditt avsluttes, med mindre du frivillig har samtykket til at Storytel kan fortsette å behandle slike opplysninger. For å overvåke bruk av gavekort og gratis prøveperioder lagrer vi grunnleggende opplysninger du har oppgitt ved registrering (navn og/eller brukernavn, e-postadresse og/eller telefonnummer og betalingsdetaljer) i tjuefire (24) måneder etter at ditt abonnement, bruk av gavekort eller gratis prøveperiode er avsluttet. Vi vil også i løpet av samme periode beholde din personlige informasjon om Storytel lyd/e-bokbibliotek, for å gjøre det enklere for deg å komme tilbake. Storytel har en lovpålagt plikt til å lagre visse opplysninger i en lengre periode, dette følger blant annet av bokføringsloven.

6.
HVORFOR BEHANDLER STORYTEL OPPLYSNINGER OM DEG?

6.1.
Storytel behandler dine personopplysninger for forskjellige formål. Storytel behandler først og fremst dine grunndata, slik som kontaktdetaljer og navn for å kunne tilby tjenesten og administrere ditt kundeforhold.
6.2.
Videre behandler vi opplysninger om din bruk av tjenesten for å analysere din bruk av tjenesten og utvikle og tilpasse Tjenesten og dens funksjoner til deg. Dette inkluderer informasjon om sted, tidspunkt, operativ system, hvilken versjon av appen du bruker, IP adresse.
6.3.
Dine personopplysninger kan også gi grunnlag for markeds- og kundeanalyse, markedsundersøkelser, statistikk, forretningsovervåking og forretnings- og metodologisk utvikling for Storytel. For disse formål blir opplysningene dine anonymisert og samlet inn. Dette kan f.eks. omfatte behandling av personopplysninger med det formål å skape kundekretser på tredjepartsplattformer.
6.4.
Storytel behandler også dine personopplysninger for å gi bedre og mer tilpassede tilbud og tjenester. Personopplysninger kan for eksempel behandles, kobles, segmenteres og analyseres for å, ved hjelp av målrettet markedsføring, gi informasjon, tilbud eller anbefalinger om Storytels eller dets partneres varer og tjenester, som er skreddersydd for dine preferanser, handlemåte, behov eller livsstil. Storytel kan også analysere og kombinere opplysninger om deg som Storytel har tilgang til via Tjenesten fra dine online-besøk eller andre lister (f.eks. Facebook eller andre lignende sosiale medier) for de formål som er spesifisert i dette punktet. Denne innsamlingen og bruken av opplysninger er betinget av ditt eksplisitte samtykke.
6.5.
I tillegg til ovenstående behandler Storytel dine personopplysninger for å hindre, oppdage og undersøke potensielle forbudte eller ulovlige aktiviteter, inkludert svindel, og å håndheve våre brukervilkår (for eksempel å avgjøre om du er kvalifisert til gratis prøveperiode eller til annet aktuelt tilbud eller markedsføringskampanje).

7.HVA ER DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN?

7.1.
En overvekt av personopplysninger som Storytel behandler om deg, behandles fordi det er nødvendig for Storytels levering av tjenesten i henhold til Vilkårene, dvs. for at Storytel skal kunne levere og administrere Tjenesten og dens funksjoner. Dette er tilfellet når Storytel blant annet behandler din kontaktinformasjon, slik som e-postadresse eller telefonnummer og informasjon fra leverandøren av betalingstjenesten.
7.2.
Noen av personopplysningene som Storytel behandler, behandles basert på en interesseavveining, det vil si at Storytels interesse for å behandle opplysningene veier tyngre enn virkningen og risikoen behandlingen kan ha for din personvernsikkerhet. Dette er tilfelle når Storytel behandler opplysningene dine for markedsføringsformål (så lenge du har et aktivt abonnement) og når vi lagrer informasjon om Storytel lyd/e-bok-bibliotek etter at abonnementet ditt er avsluttet.
7.3.
I tillegg behandles noen opplysninger basert på ditt samtykke. Dette gjelder behandling av slike opplysninger som Storytel får tilgang til via din Facebook-konto, profilering og markedsføring av Storytels partneres varer og tjenester samt markedsføring etter at du ikke lenger er aktiv bruker.
7.4.
I den utstrekning behandlingen utføres på grunnlag av samtykke, er det frivillig for deg å gi slik samtykke, og du kan til enhver tid, helt eller delvis, trekke tilbake samtykket ditt. Hvis du velger å trekke tilbake samtykket, og Storytels behandling er slik at det krever samtykke, vil behandlingen utføres i samsvar med ditt senest gitte samtykke.

8.PERSONVERN OG INTEGRITET

Sikkerheten, integriteten og konfidensialiteten for dine personopplysninger er viktig for oss. Vi har iverksatt tekniske, administrative og fysiske sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte dine personopplysninger fra uautorisert utlevering, bruk og modifikasjon. Vi vurderer vi våre sikkerhetsprosedyrer til enhver tid for å vurdere behovet for å iverksette ytterligere tiltak eller foreta tekniske oppgraderinger på eksisterende prosedyrer. Vær oppmerksom på at, selv om vi gjør vårt ytterste, få sikkerhetstiltak er ugjennomtrengelige, og vi ber derfor om at du straks informerer oss om eventuelle mistenkelige aktiviteter som du oppdager i Tjenesten.

9.HVEM UTLEVERER STORYTEL OPPLYSNINGENE TIL?

9.1.
Storytel kan utlevere dine personopplysninger til tilknyttede selskaper, samarbeidspartnere og andre tredjeparter for å oppfylle avtalen med deg eller for å oppfylle avtaler med Storytels leverandører og partnere.
9.2.
Storytel kan også utlevere personopplysninger til selskaper som behandler personopplysninger på våre vegne, slik som våre IT-systemleverandører, kundeservicebedrifter og tilknyttede selskaper. Hvis personopplysninger utleveres til selskaper som behandler opplysninger på Storytels vegne, inngår Storytel databehandleravtaler med slike parter for å sikre at et høyt sikkerhetsnivå for dine personopplysninger opprettholdes.
9.3.
Personopplysninger kan også utleveres om nødvendig for å overholde lovpålagte rettslige krav eller krav fra myndigheter eller organer, for å beskytte Storytels rettslige interesser eller for å oppdage, forhindre eller bli oppmerksom på svindel og andre sikkerhets- eller tekniske problemer.
9.4.
Dine personopplysninger kan overføres til eller lagres i et land utenfor EU/EØS. Hvis dine personopplysninger overføres eller lagres utenfor EU/EØS, vil det bli iverksatt spesielle sikkerhetstiltak, vi vil f.eks. sørge for at slik overføring utføres i samsvar med denne personvernpolicyen og som tillatt i gjeldende personvernlovgivning, for eksempel ved bruk av dataoverføringsavtaler som inkluderer de standardiserte EU avtalebestemmelser for overføring av opplysninger vedtatt av EU-kommisjonen og som er tilgjengelige på EU-kommisjonens nettside.

10.LINKER TIL EKSTERNE NETTSIDER

Informasjon gitt av Storytel kan inneholde lenker til nettsider som drives eller eies av andre enn Storytel. Storytel er ikke ansvarlig for behandling av personopplysninger utført på disse nettsidene. Storytel oppfordrer deg til å lese gjennom informasjon om behandling av personopplysninger som er tilgjengelig på den respektive nettsiden.

11.ENDRINGER I PERSONVERNPOLICYEN

Denne personvernpolicyen kan til enhver tid revideres. Hvis Storytel gjør vesentlige endringer i personvernpolicyen, informerer Storytel deg via e-post eller gjennom Tjenesten før endringene trer i kraft. Personvernpolicyen vil også bli publisert på Storytels nettside. Hvis noen endringer krever ditt samtykke, vil Storytel innhente nytt samtykke fra deg.

12.
RETT TIL Å ANMODE OM INFORMASJON OH KORRIGERINGER MV.

12.1.
Du har rett til å motta informasjon om blant annet de personopplysninger som Storytel behandler om deg og for hvilket formål Storytel behandler dine personopplysninger (såkalt innsynsrett). Enhver forespørsel om innsyn må skje skriftlig og være undertegnet av deg. Du har også rett til, under visse omstendigheter, å få opplysninger slettet.
12.2.
Du har også rett til å få uriktige, villedende eller ufullstendige opplysninger korrigert, anonymisert eller slettet. Du har også rett til å be Storytel om å begrense behandlingen av dine personopplysninger og å motsette deg behandlingen. Videre kan du utøve din rett til dataportabilitet, noe som betyr at du har rett til å motta personopplysninger som behandles om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
12.3.
Vær oppmerksom på at noen av rettighetene ovenfor bare kan utøves i visse situasjoner, f.eks. retten til dataportabilitet, som bare gjelder når behandlingen utføres på grunnlag av en avtale eller samtykke, og hvis behandlingen er automatiser. Hvis du har spørsmål om hvordan Storytel behandler dine personopplysninger, ønsker å utøve noen av dine rettigheter eller ønsker å vite mer om rettighetene, kan du kontakte oss som angitt nedenfor.

E-mail address: privacy@storytel.com
Address: Attention: Storytel A.S Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo S

12.4.
Hvis du ikke ønsker at Storytel skal behandle dine personopplysninger for direkte markedsføring, kan du gi skriftlig melding til Storytel. I hvert nyhetsbrev vil du også bli informert om at du kan takke nei til å motta ytterligere nyhetsbrev.
12.5.
Du har også rett til å sende inn klage til Datatilsynet dersom du anser at dine personopplysninger er behandlet i strid med gjeldende personvernlovgivning.

__________________

Sist endret 1. mars 2018
Storytel Norway AS