BRUKERAVTALE

Storytel Norway AS, organisasjonsnummer 913 211 421, Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo, e‑postadresse: support@storytel.no, (”Storytel” eller ”vi/oss”), gir deg en digital abonnementstjeneste der du som bruker kan strømme og midlertidig laste ned lydbøker og e-bøker til mobiltelefon eller andre tilgjengelige internett-enheter (”Tjenesten”). Denne Brukeravtalen og dens vilkår og betingelser (”Vilkårene”) gjelder for din (du/deg og/eller ”Brukeren”) tilgang til og/eller bruk av Tjenesten, herunder, men ikke begrenset til, når du registrerer deg for noen av Storytels abonnementer, bruker en tilleggstjeneste eller et produkt levert av Storytel, benytter deg av et gavekort eller et gratis prøvetilbud. Tjenesten omfattet av disse Vilkårene markedsføres som Storytel og utgis av Storytel Norway AS.

For å inngå disse Vilkårene med Storytel og dermed bli abonnent av Tjenesten, må du være minst 18 år og/eller på annen måte autorisert til å inngå avtaler og godta å være bundet av Vilkårene.

Ved å sette opp en konto for å bruke Tjenesten og/eller ved avkrysning i en boks, aksepterer du og godtar å overholde Vilkårene. Ved å sette opp en konto og ved avkrysning i en boks, bekrefter og godtar du også at Storytel behandler dine personopplysninger i samsvar med Storytels personvernpolicy. Samtykke til Vilkårene er et krav for tilgang til og bruk av Tjenesten. Vilkårene beskriver under hvilke betingelser Tjenesten er tilgjengelig for deg og erstatter tidligere vilkår og betingelser.

Tilleggsbetingelser kan gjelde for enkelte deler av Tjenesten, for eksempel regler for en bestemt konkurranse, tilleggstjenester eller andre aktiviteter, eller vilkår som kan følge med ved et visst innhold, visse produkter eller en viss programvare som er tilgjengelige gjennom Tjenesten. Hvis tilleggsbetingelser er påkrevd, vil disse bli opplyst i forbindelse med relevante aktiviteter eller produkter. Eventuelle tilleggsbetingelser gitt av Storytel er supplerende til disse Vilkårene, og vil i tilfelle konflikt gjelde foran disse Vilkårene.

Ved å godta disse Vilkårene godtar og aksepterer du at Storytel kan si opp avtalen eller stanse din tilgang til Tjenesten når som helst og uten varsel hvis du ikke overholder bestemmelsene i disse Vilkårene.

1. TJENESTEN

1.1.
Bruk av Tjenesten kan omfatte å høre på lydbøker, lese e-bøker eller bruke annet innhold eller produkter som Storytel tilbyr. Tjenesten kan bare brukes til personlig
1.2.
Innholdet som tilbys i Tjenesten, kan variere mellom de områdene der Tjenesten er tilgjengelig. For informasjon om innholdet som er tilgjengelig i din region, vennligst besøk www.storytel.no.
1.3.
For å kunne bruke Tjenesten trenger du enten en internett-tilkoblet mobiltelefon, et nettbrett eller en PC eller en av Storytels servicepartnerplattformer som Storytels app er installert på. For en fullstendig og oppdatert liste over de tekniske kravene til bruk av Tjenesten og en fullstendig liste over Storytels servicepartnere, besøk Storytels hjemmeside (www.storytel.no).
1.4.
Storytel forbeholder seg til enhver tid retten til å endre tekniske krav til bruken av Tjenesten og til å endre, legge til eller fjerne servicepartnere. Storytel vil gjøre sitt beste for å varsle deg via e-post om eventuelle endringer som begrenser din tekniske mulighet til å bruke Tjenesten senest tretti (30) dager før ikrafttredelsen av slik endring. Storytel forbeholder seg imidlertid retten til når som helst å legge til eller fjerne en servicepartner uten forvarsel til deg.
1.5.
Brukeren godtar å bruke Tjenesten, inkludert alle dens egenskaper og funksjoner, i samsvar med disse Vilkårene og alle gjeldende lover, regler og forskrifter eller andre begrensninger for bruk av Tjenesten eller dens innhold.

2. GRATIS PRØVEPERIODE

2.1.
Abonnementet ditt kan starte med en gratis prøveperiode av Tjenesten. Prøveperioden varer i fjorten (14) dager, eller som angitt på annen måte når du registrerer deg, og er ment som en måte å gi brukere mulighet til å prøve tjenesten én gang gratis før du forplikter deg til et månedlig abonnement.
2.2.
Når du registrerer deg for en gratis prøveperiode, blir du automatisk overført til en månedlig abonnementsplan ved slutten av prøveperioden, med mindre du avslutter abonnementet på Tjenesten før den siste dagen i prøveperioden, i så fall vil du ikke bli belastet, og abonnementet ditt blir avsluttet.
2.3.
Storytels hensikt er å tilby deg en gratis prøveperiode én gang. Dermed vil en Bruker som allerede har aktivert en gratis prøveperiode, bli blokkert fra å bruke flere prøveperioder i en periode på 24 måneder regnet fra dagen da prøveperioden utløp. Adgang til gratis prøveperiode bestemmes av Storytel etter eget skjønn, og Storytel kan begrense adgangen til en gratis prøveperiode for å forhindre misbruk og/eller brudd på Vilkårene. Storytel forbeholder seg retten til å tilbakekalle eller avslutte en gratis prøveperiode hvis Storytel, etter eget skjønn, fastslår at en Bruker ikke er kvalifisert. Brukeren kan ikke kombinere en gratis prøveperiode med andre tilbud..

3.PRISER OCH BETALING

3.1.
Storytel samarbeider med tredjeparts betalingstjenesteleverandører som alle dine betalinger vil bli gjort til.
3.2.
Abonnement forhåndsbetales månedlig frem til Brukeren velger å si opp abonnementet. Ved månedlige innbetalinger belastes Brukeren en gang hver trettiende (30) dag, fra den dato Brukeren aktiverer et abonnement, eller hvis abonnementet har startet med en gratis prøveperiode fra datoen for utløpet av en slik prøveperiode, med mindre abonnementet er sagt opp før dette. I noen tilfeller vil datoen for når Brukeren blir belastet forandre seg, for eksempel hvis det ikke er mulig å bekrefte gyldighetsdatoen på Brukerens kontokort.
3.3.
Prisene vises på Storytel nettside. Alle priser er inkludert merverdiavgift (MVA). Betaling skjer med kreditt/debetkort eller annen betalingsmetode som Storytel til enhver tid informerer Bruker om. Prisene kan variere avhengig av hvilken betalingsmetode som brukes. Hvis prisene varierer, vil Storytel kommunisere dette på Storytel nettside i forbindelse med generell informasjon om priser.
3.4.
Prisene inkluderer ikke datakommunikasjonskostnader eller gebyrer som Brukerens internett- eller telekommunikasjonsleverandør kan kreve i henhold til Brukerens avtale med en slik tjenesteleverandør.
3.5.
Ved manglende betaling forbeholder Storytel seg retten til å avslutte din tilgang til Tjenesten. Du kan reaktivere din tilgang til Tjenesten ved å kontakte Storytel på www.storytel.no eller ved å sende e-post til Storytel fra e-postadressen som er registrert på din konto.

4.GAVEKORT

Når du registrerer deg med et Storytel-gavekort, godtar og aksepterer du disse Vilkårene på de samme vilkår som en betalende abonnent av Tjenesten, foruten betalingsbestemmelsene. Som en Storytel-gavekortbruker vil du få full tilgang til Tjenesten i perioden på gavekortet. Ved utløpet av gavekortet blir tjenesten automatisk avsluttet med mindre du registrerer deg aktivt som betalende abonnent. Hvis du aktiverer et Storytel-gavekort når du allerede er abonnent på tjenesten, vil Storytel midlertidig stanse kravet til betaling av Tjenesten til utløpet av gavekortet, da vil du automatisk bli overført tilbake som betalende kunde til Tjenesten og fortsette den månedlige abonnementsbetalingen.

5.AVBESTILLING

5.1.
Når du registrerer deg som Bruker av Tjenesten har du rett til fjorten (14) dagers angrefrist i samsvar med angrefristloven. Angrefristen gjelder fra dato for registrering i Tjenesten, dato for den første betalingen for Tjenesten eller, dersom Brukeren har registrert seg via en gratis prøveperiode, fra dato for Brukernes første bruk av Tjenesten.
5.2.
Hvis du begynner å lytte til/lese en lydbok/e-bok, eller bruke Tjenesten på annen måte, mister du retten til å kansellere kjøpet av Tjenesten i henhold til angrefristen nevnt i punkt 5.1 ovenfor. Oppsigelse av Tjenesten er i stedet underlagt punkt 9 nedenfor.
5.3.
Hvis du vil avbryte tjenesten før angrefristen utløper, anbefaler vi at du informerer oss ved å bruke skjemaet på www.storytel.no eller angrefristskjemaet på https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/skjema/skjema-2/skjema-om-angrerett/id614564, og send det fra e-postadressen som er registrert på din konto eller på annen måte for å varsle Storytel om at du vil avbryte kjøpet før angrefristen utløper.
5.4.
Hvis du er belastet feil, vil du bli kreditert det belastede beløpet innen tretti (30) dager.

6.IMMATERIELLE RETTIGHETER

Tjenesten er levert til deg for personlig, ikke-kommersiell bruk og er kun beregnet for underholdning, informasjons- og andre lignende formål. Tjenesten er vår opphavsrettsbeskyttede eiendom eller opphavsrettsbeskyttet eiendom til våre lisensgivere eller rettighetshavere, og alle varemerker, servicemerker, handelsnavn, handelsmerker og andre immaterielle rettigheter i Tjenesten eller i innholdet som er tilgjengelig for deg fra Tjenesten eies av oss eller våre lisensgivere eller rettighetshavere eller tilknyttede selskaper. Unntatt ved skriftlig samtykke fra oss, kan ikke noe element i Tjenesten eller dets innhold brukes eller utnyttes på noen annen måte enn som en del av Tjenesten som tilbys til deg under disse Vilkårene. Du kan eie de fysiske plattformene der levering av elementer av Tjenesten til deg skjer, men vi beholder fullt og fullstendig eierskap til Tjenesten og alle immaterielle rettigheter i den tilknytning. Vi overfører ikke rettigheter eller eierskap til noen del av Tjenesten til deg, og vi overfører heller ikke noen rettigheter eller eierskap til noen del av innholdet som er tilgjengelig fra Tjenesten til deg. Ingenting som leveres av et merke som eies eller lisensieres av Storytel, skal tolkes som å gi, underforstått eller på annen måte, lisens eller bruksrett til et varemerke som vises på eller innenfor Tjenesten til deg.

7.INNHOLD OG PROGRAMVARELISENS

7.1.
Tjenesten er konfigurert til å muliggjøre bruk av Tjeneste-programvaren, dets innhold, virtuelle elementer eller annet materiale som eies eller lisensieres av oss. Vi gir deg herved en begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensierbar, ikke-overførbar lisens for å få tilgang til og bruke Tjeneste-programvaren, dens innhold, det virtuelle elementet eller annet materiale for ditt personlige, ikke-kommersielle bruk.
7.2.
Som bruker av Tjenesten samtykker du i å ikke kopiere, reprodusere, duplisere, modifisere, lage avledede verk fra, vise, publisere, distribuere, formidle, kringkaste, overføre, selge, leie, lease, låne, underlisensiere eller sirkulere eller på annen måte utnytte noe materiale og/eller deler av eller hele Tjenesten til en tredjepart (herunder, uten begrensning, visning og distribusjon av materialet via en tredjeparts nettsted) uten eksplisitt skriftlig samtykke fra Storytel, eller med mindre annet er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende lov.
7.3.
Som Bruker av Tjenesten, godtar du å ikke; (1) omfordele, omgå eller deaktivere et innholdsbeskyttelsessystem eller digital rettighetsadministrasjonsteknologi som brukes i Tjenesten; (2) dekompilere, omvendt utvikle, demontere eller på annen måte redusere enhver tjeneste til en menneskelig lesbar form; (3) fjerne identifikasjon, opphavsrett eller andre proprietære merknader; eller (4) logge inn eller bruke Tjenesten ulovlig eller uautorisert eller på en måte som tyder på en tilknytning til våre produkter, tjenester eller merker. Som Bruker av Tjenesten, Tjeneste-programvaren eller dens innhold representerer og garanterer du at din tilgang til og bruk av Tjenesten, inkludert dens innhold, overholder Vilkårene og kravene ovenfor.

8.TREDJEPARTS INNHOLD OG LENKER

8.1.
Eksterne hyperkoblinger og/eller andre elementer generert av tredjeparter som er tilgjengelige fra Tjenesten, vår nettside og eventuelle fora levert av Storytel både innenfor og utenfor Tjenesten, er ikke en godkjenning fra Storytel og/eller dets tilknyttede selskaper av meninger eller synspunkter uttrykt av slike tredjeparter på eller utenfor deres nettsteder/sosiale medie-plattformer. Storytel verifiserer ikke, godkjenner ikke eller er ansvarlig for nøyaktigheten, gyldigheten, fullstendigheten eller kvaliteten på innholdet på disse tredjeparts nettstedene. Videre er Storytel ikke ansvarlig for kvaliteten på eller levering av produkter eller tjenester som tilbys, tilgjengliggjøres, innhentes av eller annonseres på slike tredjeparts nettsider/sosiale medier. Storytel er ikke ansvarlig for innhold levert på noen tredjeparts nettside/sosiale medie-plattform, og Storytel er ikke under noen omstendighet ansvarlig for direkte, indirekte tap eller annen skade, uavhengig av om det oppstår ved uaktsomhet, kontraktbrudd, ærekrenkelse, brudd på opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, forårsaket av visning, distribusjon eller utnyttelse av informasjon eller innhold som finnes på disse tredjeparts hyperkoblede nettsteder/sosiale medie-plattformer.
8.2.
Tjenesten kan integrere, integreres i eller leveres i forbindelse med tjenester og innhold fra tredjepart. Storytel kontrollerer ikke disse tredjepartstjenestene eller innholdet. Du bør lese nøye alle avtaler eller bruksvilkår og retningslinjer for personvern du mottar som gjelder for tredjepartstjenester og/eller innhold.
8.3.
Når du åpner Tjenesten via et mobilnett, vil nettverks- eller roamingleverandørens meldingsfrekvens, datakostnader og andre gebyrer gjelde.

9.VARIGHET OG OPPSIGELSE

9.1.
Med mindre du sier opp abonnementet på Tjenesten, fornyes det hver måned, på ubestemt tid eller så lenge Storytel tilbyr Tjenesten. Tjenesten kan til enhver tid sies opp av Brukeren. For å si opp Tjenesten før en ny måned i abonnementet, må Brukeren si opp Tjenesten senest dagen før en ny månedlig periode begynner, ellers fortsetter abonnementet og du blir belastet for enda en måned før abonnementet avsluttes.
9.2.
For å si opp abonnementet, vennligst gå til www.storytel.no og logg inn. Klikk på "Min side" og "Min Konto", velg alternativet "Unsubscribe" og følg instruksjonene. Du kan også avslutte Tjenesten ved å kontakte Storytel på annen måte.
9.3.
I tillegg forbeholder Storytel seg retten til etter eget skjønn å si opp eller begrense din bruk av Tjenesten hvis du bryter disse Vilkårene eller ellers er involvert i (eller mistenkt for å være involvert i) ulovlig eller bedragersk bruk av Tjenesten.

10.STORYTELS ANSVAR OG RETTIGHETER

10.1.
Storytel forbeholder seg retten til å endre prisen på Tjenesten og/eller disse Vilkårene, helt eller delvis. Endringer skal imidlertid meddeles Brukeren via e-post, SMS eller direkte via Tjenesten senest tretti (30) dager før endringene trer i kraft.
10.2.
Som en del av Tjenesten, kan Storytel kontakte Brukeren via e-post, telefon, SMS, MMS, e‑post eller direkte via Tjenesten for å kommunisere om funksjonaliteten og innholdet i Tjenesten. Storytel kan også, med mindre Brukeren har avslått slik kontakt, ta kontakt med Brukeren via post, telefon, SMS, MMS, e-post eller direkte via Tjenesten vedrørende kampanjer eller lignende aktiviteter og hendelser som er relatert til Tjenesten. All kommunikasjon mellom Storytel og Bruker skal være i samsvar med Storytels personvernpolicy.
10.3.
Storytel er ikke ansvarlig for forstyrrelser i mobilnett eller tjeneste fra internettleverandører.
10.4.
Tjenesten er tilgjengelig døgnet rundt, syv (7) dager i uken. Storytel garanterer imidlertid ikke at Tjenesten alltid vil være uten feil eller avbrudd. Hvis det oppstår feil eller forstyrrelser som påvirker Tjenesten, vil Storytel ha mulighet til å rette opp disse uten at det foreligger kontraktbrudd, det vil si brudd på disse Vilkårene. Storytel har også rett til, innen rimelighetens grenser, å lukke Tjenesten, for eksempel for å utføre oppgraderinger og vedlikehold.
10.5.
Storytel har rett, helt eller delvis, til å overføre sine rettigheter og forpliktelser til tredjepart i henhold til disse Vilkårene. Storytel har også rett til å engasjere underleverandører for å utføre sine forpliktelser i henhold til disse Vilkårene. Eventuelle endringer som kan påvirke behandlingen av dine personopplysninger skal håndteres i samsvar med Storytels personvernpolicy.

11.BRUKERENS ANSVAR OG RETTIGHETER

11.1.
Brukeren kan høre på lydbøker, lese e-bøker og bruke innholdet i Tjenesten til privat bruk. Din konto (inkludert men ikke begrenset til innloggingsdetaljer) er personlig og kan ikke deles med andre.
11.2.
Brukeren skal på ingen måte formidle lydbøker, e-bøker og annet innhold i Tjenesten ved for eksempel kopiering, utlån eller utleie av slikt materiale.
11.3.
Brukeren forplikter seg til å ikke omgå eller forsøke å omgå de tekniske begrensningene som er på plass for å hindre kopiering av innholdet i Tjenesten, og å ikke kopiere, helt eller delvis, lydbøker, e-bøker eller annet innhold i Tjenesten, selv for privat bruk.
11.4.
Brukeren kan ikke spille av lydbøker for et publikum eller på et offentlig sted.
11.5.
Hvis en Bruker er offline i en periode på tretti (30) dager og midlertidig har lastet ned innhold i appen, kan Storytel kreve at Brukeren skal gå online for å sikre at Brukeren fortsatt har et aktivt abonnement på Tjenesten og for å oppdatere innholdet i Tjenesten. Hvis Brukeren nekter å gjøre dette, forbeholder Storytel seg retten til å stanse ytterligere bruk av Tjenesten inntil Brukeren har bekreftet at Brukeren har en aktiv konto hos Storytel. Hvis ingen slik konto bekreftes, kan Storytel, etter eget skjønn, fortsette å stanse Tjenesten eller avslutte kontoen til en slik Bruker.
11.6.
Brukeren er ansvarlig for at informasjonen som er oppgitt ved registrering, er korrekt, og at alle personopplysninger gitt til Storytel, inkludert Brukerens e-postadresse, er korrekte. Brukeren er ansvarlig for å informere Storytel om enhver endring i opplysningene, spesielt Brukerens e-postadresse. Eventuell e-post som Storytel sender til brukerens e-postadresse, anses å være mottatt av Brukeren innen tre (3) dager etter at e-posten er sendt.
11.7.
Brukeren er ansvarlig for å opprettholde kontroll over sin konto for å hindre at noen andre får tilgang til Tjenesten og forplikter seg til ikke å oppgi passord eller andre personopplysninger som er knyttet til brukerkontoen, så lenge Brukeren abonnerer på Tjenesten.
11.8.
I eventuelle vurderinger av lydbøker og e-bøker som Brukeren skriver, er Brukeren ansvarlig for at Brukerens meninger uttrykkes i forhold til andre, og at Brukeren ikke bruker ord eller uttrykk som kan oppfattes som diskriminerende eller unødvendig støtende eller innvendig i fora som kan knyttes til Storytel. Det er videre Brukerens ansvar å sørge for at Bruker ikke legger inn, bruker eller deler immateriell eiendom tilhørende tredjepart, eller poster, bruker eller deler innhold eller kommentarer som er eller sannsynligvis kan tolkes som ulovlig, f.eks. ærekrenkende innhold, materiale som skildrer eller foreslår seksuelt misbruk eller kommentarer på nettet.
11.9.
Brukeren har ikke rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse Vilkårene, med mindre Brukeren har Storytels skriftlige samtykke til å gjøre det.
11.10.
Du kan ikke bruke Tjenesten på noen måte som forårsaker eller kan forårsake at Tjenesten avbrytes, skades eller svekkes på noen måte. Du forstår at du, og ikke Storytel, er ansvarlig for all elektronisk kommunikasjon og innhold som sendes fra enheten til oss, og du kan bare bruke Tjenesten, enheten din og vår nettside og alle forum som Storytel tilbyr både i og utenfor Tjenesten til lovlige formål. Deretter godtar du å ikke bruke nettstedet til uredelige formål eller i forbindelse med kriminell handling eller annen ulovlig aktivitet eller å sende for å sende, bruke eller gjenbruke materiale som ikke tilhører deg eller ulovlig, støtende (inkludert, men ikke begrenset til, materiale som er seksuelt eksplisitt innhold eller som fremmer rasisme, hat eller fysisk skade), villedende, misvisende, fornærmende, uanstendig, trakasserende, ærekrenkende, injurierende, uanstendig, pornografisk eller som krenker opphavsrett, varemerker, konfidensialitet, personvern eller annen proprietær informasjon eller rett; eller ellers er skadelig for tredjeparter.
11.11.
Dersom Tjenesten, eller deler av denne, er uriktig eller feil, oppfordres du til å kontakte Storytel ved hjelp av kontaktskjemaet på www.storytel.no, fra e-postadressen som er registrert på din konto eller ved hjelp av andre midler for å informere oss eller å sende inn en klage.
11.12.
Brukeren bekrefter at Tjenesten inneholder innhold som ikke er egnet for mindreårige. Du samtykker derfor i å ikke la mindreårige få tilgang til Tjenesten, med mindre de er under ditt tilsyn.

12.DIVERSE

12.1.
Tjenesten er gitt til deg utelukkende for det ikke-kommersielle formål om underholdning, informasjon og andre lignende formål i samsvar med disse Vilkårene og norsk lov. Storytel gir ingen fremstilling av at Tjenesten eller innholdet som er tilgjengelig gjennom Tjenesten, vil være tilgjengelig for bruk i et annet land.
12.2.
Storytel har ikke noe erstatningsansvar eller annet ansvar hvis Storytel kan påvise at feilen skyldes forhold utenfor Storytels kontroll og som Storytel ikke med rimelighet kunne forutse når avtalen ble inngått og konsekvenser som Storytel ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet.
12.3.
Storytel har rett til midlertidig å stanse eller avslutte avtalen med Brukeren (dvs. Tjenesten) med umiddelbar virkning hvis det er grunn til å mistenke at Brukeren har brutt Vilkårene eller gjeldende lover, regler og forskrifter eller, i tillegg, om Brukeren ellers bruker Tjenesten på en måte som kan skade Storytel eller tredjepart.
12.4.
Disse Vilkårene skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk lov. Disse Vilkårene vil imidlertid ikke begrense eventuelle forbrukerrettigheter som du kan ha rett til i henhold til lovgivningen i ditt bostedsland hvis det er forskjellig fra det som er nevnt ovenfor.
12.5.
Ved tvist mellom Storytel og Brukeren skal partene først forsøke å løse tvisten ved avtale. Hvis partene ikke blir enige, kan tvisten henvises til Forbrukerrådet ved å fylle ut en klage her: https://eskjema.forbrukerradet.no/skjema/FRA0061/ Ellers skal tvisten avgjøres av domstolene.
12.6.
I tillegg har EU-kommisjonen en nettside for tvisteløsning på nettet, dedikert til å hjelpe forbrukere og selgere med å løse tvister utenom domstolene, som er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
12.7.
Hvis du er misfornøyd med Tjenesten, innholdet som er tilgjengelig der, eller med disse Vilkårene, er ditt eneste rettsmiddel å avlutte eller å bruke Tjenesten.
12.8.
For å finne mer informasjon om Tjenesten, eller hvis du trenger hjelp med en hvilken som helst funksjon eller med din konto, vennligst kontakt support@storytel.no.

Sist endret 1. mars 2018

Storytel Norway AS