Vi og våre samarbeidspartnere bruker såkalte cookies/informasjonskapsler for å forbedre nettsidene og brukeropplevelsen, eller til markedsføring basert på dine interesser. Ved å besøke vår nettside, godtar du bruken av cookier/informasjonskapsler.

Ok

MEDLEMSVILKÅR

Medlemsvilkårene nedenfor utgjør avtalen du inngår med Storytel.no når du påbegynner ditt abonnement hos Storytel.no. Tjenester nevnt i disse vilkårene markedsføres som Storytel.no og utgis av Storytel AS.

ABONNEMENTET

- Som abonnent hos Storytel.no har du tilgang til bøker tilgjengelig hos Storytel.no så lenge ditt abonnement er aktivt.

PRISER OG BETALING

- Abonnementet betales månedlig og forskuddsvis, og varer inntil abonnenten velger å avslutte abonnementet.
- Betaling skjer via kreditt/debetkort.
- Oppretting av abonnement eller bruk av kampanjekode skal skje via Storytel.no sin hjemmeside: www.storytel.no.
- Prisen inkluderer ikke eventuelle avgifter på datatrafikk som abonnentens mobiloperatør pålegger abonnenten i sin avtale.

ANGRERETT

- I overensstemmelse med Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) har abonnenten 14 dagers angrerett på kjøp regnet fra og med den dato kjøpet registreres hos Storytel.no.
- Angreretten anses som ugyldig så snart abonnenten påbegynner en bok fra Storytels tjenester. Det er alltid mulig å høre utdrag fra en lydbok før abonnementet opprettes.
- Hvis abonnenten angrer kjøpet, skal dette meldes skriftlig til Storytel.no via kontaktskjemaet på www.storytel.no eller fra en gyldig e-postadresse innen 14 dager etter opprettelsen av abonnementet.

MEDLEMSKAP OG ABONNEMENT

- Opprettelse av abonnement skjer på Storytel.no sin hjemmeside, www.storytel.no, eller via spesifikke kampanjer.
- Abonnenten har ansvaret for at e-postadressen som er oppgitt til Storytel.no er korrekt og aktiv.
- E-post som Storytel.no sender til abonnentens e-postadresse anses som å være kjent for abonnenten innen tre dager etter avsendelse.
- Storytel.no skal innen sju arbeidsdager endre e-postadressen tilknyttet medlemskapet, såfremt abonnenten har anmodet om dette ved skriftlig henvendelse til Storytel.no fra en gyldig e-postadresse.
- For oppsigelse av abonnementet, gå til www.storytel.no og logg inn. Gå deretter til Mine sider, klikk på Min konto og velg Oppsigelse.
- Husk at oppsigelse skal skje senest dagen før en ny periode påbegynnes - hvis ikke fornyes abonnementet automatisk.

STORYTEL.NO SINE PLIKTER OG RETTIGHETER

- Personopplysninger behandles og oppbevares i overensstemmelse med gjeldende lover.
- Storytel.no forbeholder seg retten til å kunne endre priser og vilkår. Endrede priser og vilkår skal meddeles abonnenten via e-post.
- Endringer blir gjeldende etterfølgende måned for eksisterende abonnenter og umiddelbart for nytegnede abonnenter.
- Storytel.no har rett til å kommunisere med abonnenter via e-post, telefon, SMS, MMS eller e-post med informasjon om tilbud, endringer eller annet som omhandler Storytel.no.
- Storytel.no er ikke ansvarlig for eventuelle forstyrrelser på mobilnettet.
- Abonnenten har tilgang til bøker hos Storytel.no hele døgnet, sju dager i uken.
- Storytel.no gir dog ingen garanti for at tjenesten alltid er fri for feil eller avbrudd.
- Hvis det oppstår forstyrrelser eller avbrytelser hos storytel.no, har Storytel lov til å forsøke å løse problemet uten at dette skal anses å være et brudd på avtalen med abonnenten.
- Storytel.no har videre rett, innenfor rimelighetens grenser, til å lukke tjenesten midlertidig ved oppdateringer av tjenesten.
- Storytel.no har rett til helt eller delvis å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter disse vilkår til tredjepart.

ABONNENTENS ANSVAR

- Storytel.no sin tjeneste må utelukkende benyttes av abonnenten til eget privat bruk.
- Abonnenten må ikke kopiere, låne ut eller leie ut innhold fra Storytel.no.
- Abonnenten må ikke, verken helt eller delvis, kopiere bøker eller annet innhold fra Storytel.no sin tjeneste til eget eller andres bruk.
- Abonnenten er ansvarlig for at opplysningene som ble oppgitt ved registrering er korrekte, samt at den oppgitte e-postadressen er korrekt og aktiv.
- Abonnenten har plikt til å endre sine personlige opplysninger hos Storytel.no, f.eks. ved opprettelse av ny e-postadresse.
- Abonnenten må ikke anvende ord eller uttrykk i eventuelle kommentarer eller anbefalinger av bøker som kan oppfattes diskriminerende, krenkende eller støtende i forum som kan knyttes til Storytel.no.
- Abonnenten har ikke rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i følge disse vilkår uten Storytel.no sitt skriftlige samtykke.

FORCE MAJEURE

- Storytel.no er uten ansvar for feil og mangler som beror på omstendigheter utenfor Storytel.no sin kontroll, og som Storytel.no ikke kunne ha forutsett da avtalen ble inngått, og hvis konsekvenser Storytel.no ikke kunne ha unngått eller forhindret.

AVTALEBRUDD

- Storytel.no har rett til å heve avtalen med en abonnent med umiddelbar virkning, hvis det er grunn til mistanke om at abonnenten ikke oppfyller denne avtales vilkår.
- En eventuell tvist mellom Storytel.no og abonnenten skal partene i første omgang forsøke å løse i minnelighet.
- Hvis partene ikke kan enes, kan abonnenten bringe saken inn for Forbrukerrådet såfremt saken oppfyller vilkårene for dette.
- Begge parter kan også bringe saken inn for de alminnelige norske domstoler.

Oslo, juni 2014
Storytel AS