Vägar i sorgen

0.0 0 5 Forfatter: Lars Björklund, Göran Gyllenswärd
Finnes som e-bok.
Liv och förlust hör ihop. Därför är sorgen en väsentlig del av våra livsvillkor. Vägar i sorgen behandlar vanliga reaktioner på förlust och visar hur man som medmänniska kan möta den sörjande. I sorgearbetet spelar den sörjandes personlighet en avgörande roll, och här finns kopplingar till livssammanhang, tidigare förluster i livet och anknytningsmönster. Vägar i sorgen bygger på författarnas mångåriga erfarenhet av möten med sörjande samt aktuell psykologisk kunskap. Det är en tanke- och inspirationsbok för alla som i sin yrkesverksamhet möter människor i sorg psykologer, socionomer, läkare, sjuksköterskor, präster och diakoner, liksom för anhöriga och sörjande.
Språk: Svensk Kategori: Fakta

Produktdetaljer e-bok:

Forlag: Natur & Kultur
Utgitt: 2011-01-31
ISBN: 9789127130753
Kommentarer